Disclaimer

Daar waar hieronder aan De VOETBALARENA wordt gerefeerd wordt per definitie Sportdomein Eijsden B.V. bedoeld.

Voorbehoud

Deze internetpagina is de officiële internetpagina van DE VOETBALARENA. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze internetpagina mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DE VOETBALARENA.

Aansprakelijkheid

Hoewel DE VOETBALARENA zich inspant om de gegevens zo juist en volledig mogelijk te laten zijn kan de beschikbaarheid, volledigheid en juistheid van de gegevens niet worden gegarandeerd. DE VOETBALARENA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verrichten naar aanleiding van de op deze internetpagina verstrekte informatie.

Correcties

DE VOETBALARENA behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de website. Je stemt ermee in informatie afkomstig van deze internetpagina niet te veranderen.

Virussen

DE VOETBALARENA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet beschikbaar zijn van deze internetpagina. DE VOETBALARENA garandeert niet dat deze internetpagina of de server waarop deze internetpagina ter beschikking wordt gesteld vrij is van virussen.

Informatie

Verwijzingen en links naar andere internetpagina’s zijn slechts opgenomen ter informatie. De inhoud van deze andere internetpagina’s staat niet onder controle van DE VOETBALARENA en wordt niet onderschreven. DE VOETBALARENA is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de in deze andere internetpagina’s opgenomen informatie.

Niet toegestaan

Het is in principe niet toegestaan enige informatie op deze internetpagina over te nemen in je eigen publicaties. Het is niet toegestaan materialen of een gedeelte van materialen van deze internetpagina te verveelvoudigen, verkopen, op te slaan in gegevensbestanden zonder voorafgaande toestemming van DE VOETBALARENA.

Wel toegestaan

Het is wel zonder voorafgaande toestemming toegestaan: